Co warto wiedzieć o opłacie recyklingowej za opakowania foliowe?

Jeśli w Twoim sklepie czy hurtowni udostępniasz torby z tworzywa sztucznego do pakowania zakupów swoim klientom, ten artykuł jest dla Ciebie. Z niego dowiesz się, czym jest opłata recyklingowa. Znajdziesz też wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do uiszczenia opłaty. Zostań na stronie, aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest opłata recyklingowa?

Jest to rodzaj daniny, którą należy wpłacić kwartalnie do urzędu marszałkowskiego zgodnie z siedzibą prowadzonej działalności (właściwość miejscowa). Ponoszą ją wszyscy sprzedawcy, którzy udostępniają swoim klientom torby z tworzywa sztucznego o grubości większej niż 15 mikrometrów. Pozostałe, tak zwane zrywki, nie podlegają opłacie. Trzeba pamiętać, że do obowiązków sprzedawcy należy zarówno pobranie opłaty recyklingowej w cenie torby, jak i opłata tej daniny w wyznaczonym terminie do wskazanego wyżej urzędu. Za każde opakowanie obowiązuje opłata 20 gr. Opakowania foliowe sprzedawane sklepom i hurtowniom nie są objęte opłatą recyklingową. Natomiast sklepy i hurtownie powinny zarejestrować się do BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami).

Jak złożyć wniosek o wpis do BDO i jakie terminy związane są z opłatą recyklingową?

Żeby zapisać swoją firmę do bazy danych BDO, trzeba złożyć wniosek drogą elektroniczną. Razem z wnioskiem przedsiębiorca musi załączyć oświadczenie, w którym zawiera informacje o spełnieniu warunków do wpisania do rejestru oraz poświadczyć, że dane są zgodne ze stanem faktycznym. Pamiętaj, że jeżeli tego nie zrobisz, to grozi Ci kara administracyjna (od 5000 zł do 1 mln zł) oraz kara wymierzana przez sąd (grzywna albo nawet areszt). Dlatego tak ważna jest nie tylko rejestracja podmiotu, ale i terminowe uiszczanie opłaty. Opłaca się ją do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Nie zapomnij też, że musisz prowadzić ewidencję dwóch rodzajów toreb:

  • grubości od 15 do 50 mikrometrów,
  • grubości od 50 mikrometrów wzwyż.

Zatem przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż zarówno detaliczną, jak i hurtową, muszą po pierwsze wpisać się do rejestru, po drugie uiścić w terminie opłatę.